RAAMATTU LÄPI VUODESSA             Toukokuu

1
Tuom.13:1 - 14:20
Joh.1:29-51
Ps.102:1-28
Sananl.14:15-16


2
Tuom.15:1 - 16:31
Joh.2:1-25
Ps.103:1-22
Sananl.114:17-19


3
Tuom.17:1 - 18:31
Joh.3:1-21
Ps.104:1-23
Sananl.14:20-21


4
Tuom.19:1 - 20:48
Joh.3:22 - 4:3
Ps.104:24-35
Sananl.14:22-24

5
Tuom.21:1 - Ruut 1:22
Joh.4:4-22
Ps.105:1-15
Sananl.14:25

6
Ruut 2:1 - 4:22
Joh.4:43-54
Ps.105:16-36
Sananl.14:26-27

7
1 Sam.1:1 - 2:21
Joh.5:1-23
Ps.105:37-45
Sananl.14:28-29

8
1 Sam.2:22 - 4:22
Joh.5:24-47
Ps.106:1-12
Sananl.14:30-31

9
1 Sam.5:1 - 7:17
Joh.6:1-21
Ps.106:13-31
Sananl.14:32-33

10
1 Sam.8:1 - 9:27
Joh.6:22-42
Ps.106:32-48
Sananl.14:34-35

11
1 Sam.10:1 - 11:15
Joh.6:43-71
Ps.107:1-43
Sananl.15:1-3


 

12
1 Sam.12:1 - 13:22
Joh.7:1-29
Ps.108:1-14
Sananl.15:4

13
1 Sam.13:23 - 14:52
Joh.7:30-53
Ps.109:1-31
Sananl.15:5-7

14
1 Sam.15:1 - 16:23
Joh.8:1-20
Ps.110:1-7
Sananl.15:8-10

15
1 Sam.17:1 - 18:4
Joh.8:21-30
Ps.111:1-10
Sananl.15:11

16
1 Sam.18:5 - 19:24
Joh.8:31-59
Ps.112:1-10
Sananl.15:12-14

17
1 Sam.20:1 - 21:16
Joh.9:1-41
Ps.113:1 - 114:8
Sananl.15:15-17

18
1 Sam.22:1 - 23:28
Joh.10:1-21
Ps.115:1-18
Sananl.15:18-19

19 
1 Sam.24:1 - 25:44
Joh.10:22-42
Ps.116:1-19
Sananl.15:20-21

20
1 Sam.26:1 - 28:25
Joh.11:1-53

Ps.117:1-2
Sananl.15:22-23

21
1 Sam.29:1 - 31:13
Joh.11:54 - 12:19
Ps.118:1-18
Sananl.15:24-26

22
2 Sam.1:1 - 2:11
Joh.12:20-50
Ps.118:19-29
Sananl.15:27-28

23
2 Sam.2:12 - 3:39
Joh.13:1-30
Ps.119:1-16
Sananl.15:29-30


24
2 Sam.4:1 - 6:23
Joh.13:31 - 14:14
Ps.119:17-32
Sananl.15:31-32

25
2 Sam.7:1 - 8:18
Joh.14:15-31
Ps.119:33-48
Sananl.15:33

26
2 Sam.9:1 - 11:27
Joh.15:1-27
Ps.119:49-64
Sananl.16:1-3

27
2 Sam.12:1-31
Joh.16:1-33
Ps.119:65-80
Sananl.16:4-5

28
2 Sam.13:1-39
Joh.17:1-26
Ps.119:81-96
Sananl.16:6-7

29
2 Sam.14:1 - 15:22
Joh.18:1-24
Ps.119:97-112
Sananl.16:8-9

30
2 Sam.15:23 - 16:23
Joh.18:25 - 19:22
Ps.119:113-128
Sananl.16:10-11

31
2 Sam.17:1-29
Joh.19:23-42
Ps.119:129-152
Sananl.16:12-13

 Klikkaa päivän kohdalta kyseisen päivän tekstiin.
 Teksti on otettu Jumalan Kansan Pyhästä Raamatusta (Uusi Tie 1993)