RAAMATTU LÄPI VUODESSA


                       
            Marraskuu

1
Hes.1:1-3:15
Hepr.3:1-19
Ps.104:1-23
Sananl.26:24-26
 

2
Hes.3:16-6:14
Hepr.4:1-16
Ps.104:24-35
Sananl.26:27
 

3
Hes.7:1-9:11
Hepr.5:1-14
Ps.105:1-15
Sananl.26:28
 

4
Hes.10:1-11:25
Hepr.6:1-20
Ps.105:16-36
Sananl.27:1-2
 
5
Hes.12:1-14:11
Hepr.7:1-17
Ps.105:37-45
Sananl.27:3
 
6
Hes.14:12-16:42
Hepr.7:18-28
Ps.106:1-12
Sananl.27:4-6
 
7
Hes.16:43-17:24
Hepr.8:1-13
Ps.106:13-31
Sananl.27:7-9
 
8
Hes.18:1-19:14
Hepr.9:1-10
Ps.106:32-48
Sananl.27:10
 
9
Hes.20:1-44
Hepr.9:11-28
Ps.107:1-43
Sananl.27:11
 
10
Hes.21:1-22:31
Hepr.10:1-17
Ps.108:1-14
Sananl.27:12
 
11
Hes.23:1-49
Hepr.10:18-39
Ps.109:1-31
Sananl.27:13

12
Hes.24:1-26:21
Hepr.11:1-16
Ps.110:1-7
Sananl.27:14
13
Hes.27:1-28:26
Hepr.11:17-31
Ps.111:1-10
Sananl.27:15-16
14
Hes.29:1-30:26
Hepr.11:32-12:13
Ps.112:1-10
Sananl.27:17
15
Hes.31:1-32:32
Hepr.12:14-29
Ps.113:1-114:8
Sananl.27:18-20
16
Hes.33:1-34:31
Hepr.13:1-25
Ps.115:1-18
Sananl.27:21-22
17
Hes.35:1-36:38
Jaak.1:1-18
Ps.116:1-19
Sananl.27:23-27
18
Hes.37:1-38:23
Jaak.1:19-2:17
Ps.117:1-2
Sananl.28:1
19
Hes.39:1-40:27
Jaak.2:18-3:18
Ps.118:1-18
Sananl.28:2
20
Hes.40:28-41:26
Jaak.4:1-17
Ps.118:19-29
Sananl.28:3-5
21
Hes.42:1-43:27
Jaak.5:1-20
Ps.119:1-16
Sananl.28:6-7
22
Hes.44:1-45:12
1Piet.1:1-12
Ps.119:17-32
Sananl.28:8-10
 
23
Hes.45:13-46:24
1Piet.1:13-2:10
Ps.119:33-48
Sananl.28:11
24
Hes.47:1-48:35
1Piet.2:11-3:7
Ps.119:49-64
Sananl.28:12-13
25
Dan.1:1-2:23
1Piet.3:8-4:6
Ps.119:65-80
Sananl.28:14
26
Dan.2:24-3:30
1Piet.4:7-5:14
Ps.119:81-96
Sananl.28:15-16
27
Dan.4:1-34
2Piet.1:1-21
Ps.119:97-112
Sananl.28:17-18
28
Dan.5:1-31
2Piet.2:1-22
Ps.119:113-128
Sananl.28:19-20
29
Dan.6:1-28
2Piet.3:1-18
Ps.119:129-152
Sananl.28:21-22
30
Dan.7:1-28
1Joh.1:1-10
Ps.119:153-176
Sananl.28:23-24
 Klikkaa päivän kohdalta kyseisen päivän tekstiin.
 Teksti on otettu Jumalan Kansan Pyhästä Raamatusta (Uusi Tie 1993)