RAAMATTU LÄPI VUODESSAHelmikuu

 

1
2Moos.13:17 - 15:18
Matt.21:23-46
Ps.26:1-12
Sananl.6:16-19
2
2Moos.15:19 - 17:7
Matt.22:1-33
Ps.27:1-6
Sananl.6:20-26
3
2Moos.17:8 - 19:15
Matt.22:34 - 23:12
Ps.27:7-14
Sananl.6:27-35
4
2Moos.19:16 - 21:21
Matt.23:13-39
Ps.28:1-9
Sananl.7:1-5
5
2Moos.21:22 - 23:13
Matt.24:1-28
Ps.29:1-11
Sananl.7:6-23
6
2Moos.23:14 - 25:40
Matt.24:29-51
Ps.30:1-13
Sananl.7:24-27
7
2Moos.26:1 - 27:21
Matt.25:1-30
Ps.31:1-8
Sananl.8:1-11
8
2Moos.28:1-43
Matt.25:31 - 26:13
Ps.31:9-18
Sananl.8:12-13
9
2Moos.29:1 - 30:10
Matt.26:14-46
Ps.31:19-25
Sananl.8:14-26

10
2Moos.30:11 - 31:18
Matt.26:47-68
Ps.32:1-11
Sananl.8:27-32
11
2Moos.32:1 - 33:23
Matt.26:69 - 27:14
Ps.33:1-11
Sananl.8:33-36

12
2Moos.34:1 - 35:9
Matt.27:15-31
Ps.33:12-22
Sananl.9:1-6

13
2Moos.35:10 - 36:38
Matt.27:32-66
Ps.34:1-10
Sananl.9:7-8

14
2Moos.37:1 - 38:31
Matt.28:1-20
Ps.34:11-23
Sananl.9:9-10

15
2Moos.39:1- 40:38
Mark.1:1-28
Ps.35:1-16
Sananl.9:11-12

16
3Moos.1:1 - 3:17
Mark.1:29 - 2:12
Ps.35:17-28
Sananl.9:13-18

17
3Moos.4:1 - 5:19
Mark.2:13 - 3:6
Ps.36:1-13
Sananl.10:1-2

18
3Moos.6:1 - 7:27
Mark.3:7-30
Ps.37:1-11
Sananl.10:3-4

19
3Moos.7:28 - 9:6
Mark.3:31 - 4:25
Ps.37:12-29
Sananl.10:5

20
3Moos.9:7 - 10:20
Mark.4:26 - 5:20
Ps.37:30-40
Sananl.10:6-7

21
3Moos.11:1 - 12:8
Mark.5:21-43
Ps.38:1-23
Sananl.10:8-9

22
3Moos.13:1-59
Mark.6:1-29
Ps.39:1-14
Sananl.10:10

23
3Moos.14:1-57
Mark.6:30-56
Ps.40:1-10
Sananl.10:11-12

24
3Moos.15:1 - 16:28
Mark.7:1-23
Ps.40:11-18
Sananl.10:13-14

25
3Moos.16:29 - 18:30
Mark.7:24 - 8:10
Ps.41:1-14
Sananl.10:15-16

26
3Moos.19:1 - 20:21
Mark.8:11-38
Ps.42:1-12
Sananl.10:17

27
3Moos.20:22 - 22:16
Mark.9:1-29
Ps.43:1-5
Sananl.10:18

28
3Moos.22:17 - 23:44
Mark.9:30 - 10:12
Ps.44:1-9
Sananl.10:19

 Klikkaa päivän kohdalta kyseisen päivän tekstiin.
 Teksti on otettu Jumalan Kansan Pyhästä Raamatusta (Uusi Tie 1993)