RAAMATTU LÄPI VUODESSA


                      
             Joulukuu

1
Dan.8:1-27 1Joh.2:1-17 Ps.120:1-7 Sananl.28:25-26
2
Dan.9:1-11:1 1Joh.2:18-3:3 Ps.121:1-8 Sananl.28:27-28
3
Dan.11:2-35 1Joh.3:4-24 Ps.122:1-9 Sananl.29:1
4
Dan.11:36-12:13 1Joh.4:1-21 Ps.123:1-4 Sananl.29:2-4
5
Hoos.1:1-3:5 1Joh.5:1-21 Ps.124:1-8 Sananl.29:5-8
6
Hoos.4:1-5:15 2Joh.1:1-13 Ps.125:1-5 Sananl.29:9-11
7
Hoos.6:1-9:17 3Joh.1:1-15 Ps.126:1-6 Sananl.29:12-14
8
Hoos.10:1-14:10 Juud.1:1-25 Ps.127:1-5 Sananl.29:15-17
9
Jooel 1:1-4:21 Ilm.1:1-20 Ps.128:1-6 Sananl.29:18
10
Aam.1:1-3:15 Ilm.2:1-17 Ps.129:1-8 Sananl.29:19-20
11
Aam.4:1-6:14 Ilm.2:18-3:6 Ps.130:1-8 Sananl.29:21-22

12
Aam.7:1-9:15 Ilm.3:7-22 Ps.131:1-3 Sananl.29:23
13
Ob.1:1-21 Ilm.4:1-11 Ps.132:1-18 Sananl.29:24-25
14
Joona 1:1-4:11 Ilm.5:1-14 Ps.133:1-3 Sananl.29:26-27
15
Miika 1:1-4:14 Ilm.6:1-17 Ps.134:1-3 Sananl.30:1-4
16
Miika 5:1-7:20 Ilm.7:1-17 Ps.135:1-21 Sananl.30:5-6
17
Nah.1:1-3:19 Ilm.8:1-13 Ps.136:1-26 Sananl.30:7-9
18
Hab.1:1-3:19 Ilm.9:1-21 Ps.137:1-9 Sananl.30:10
19
Sef.1:1-3:20 Ilm.10:1-11 Ps.138:1-8 Sananl.30:11-14
20
Hagg.1:1-2:23 Ilm.11:1-19 Ps.139:1-24 Sananl.30:15-16
21
Sak.1:1-21 Ilm.12:1-17 Ps.140:1-14 Sananl.30:17
22
Sak.2:1-3:10 Ilm.12:18-13:18 Ps.141:1-10 Sananl.30:18-20
23
Sak.4:1-5:11 Ilm.14:1-20 Ps.142:1-8 Sananl.30:21-23
24
Sak.6:1-7:14 Ilm.15:1-8 Ps.143:1-12 Sananl.30:24-28
25
Sak.8:1-23 Ilm.16:1-21 Ps.144:1-15 Sananl.30:29-31
26
Sak.9:1-17 Ilm.17:1-18 Ps.145:1-21 Sananl.30:32
27
Sak.10:1-11:17 Ilm.18:1-24 Ps.146:1-10 Sananl.30:33
28
Sak.12:1-13:9 Ilm.19:1-21 Ps.147:1-20 Sananl.31:1-7
29
Sak.14:1-21 Ilm.20:1-15 Ps.148:1-14 Sananl.31:8-9
30
Mal.1:1-2:17 Ilm.21:1-27 Ps.149:1-9 Sananl.31:10-24
31
Mal.3:1-4:6 Ilm.22:1-21 Ps.150:1-6 Sananl.31:25-31
 Klikkaa päivän kohdalta kyseisen päivän tekstiin.
 Teksti on otettu Jumalan Kansan Pyhästä Raamatusta (Uusi Tie 1993)