RAAMATTU LÄPI VUODESSA


MAALISKUU

1
3Moos.24:1 - 25:46 Mark.10:13-31 Ps.44:10-27 Sananl.10:20-21
2
3Moos.25:47 - 27:13 Mark.10:32-52 Ps.45:1-18 Sananl.10:22
3
3Moos.27:14 - 4Moos.1:54 Mark.11:1-26 Ps.46:1-12 Sananl.10:23
4
4Moos.2:1 - 3:51 Mark.11:27 - 12:17 Ps.47:1-10 Sananl.10:24-25
5
4Moos.4:1 - 5:31 Mark.12:18-37 Ps.48:1-15 Sananl.10:26
6
4Moos.6:1 - 7:89 Mark.12:38 - 13:13 Ps.49:1-21 Sananl.10:27-28
7
4Moos.8:1 - 9:23 Mark.13:14-37 Ps.50:1-23 Sananl.10:29-30
8
4Moos.10:1 - 11:23 Mark.14:1-21 Ps.51:1-21 Sananl.10:31-32
9
4Moos.11:24 - 13:33 Mark.14:22-52 Ps.52:1-11 Sananl.11:1-3

10
4Moos.14:1 - 15:16 Mark.14:53-72 Ps.53:1-7 Sananl.11:4
11
4Moos.15:17 - 16:40 Mark.15:1-47 Ps.54:1-9 Sananl.11:5-6
12
4Moos.16:41 - 18:32 Mark.16:1-20 Ps.55:1-24 Sananl.11:7

13
4Moos.19:1 - 20:29 Luuk.1:1-25 Ps.56:1-14 Sananl.11:8
14
4Moos.21:1- 22:20 Luuk.1:26-56 Ps.57:1-12 Sananl.11:9-11
15
4Moos.22:21 - 23:30 Luuk.1:57-80
Ps.58:1-12 Sananl.11:12-13
16
4Moos.24:1 - 25:18 Luuk.2:1-35 Ps.59:1-18 Sananl.11:14
17
4Moos.26:1-51 Luuk.2:36-52 Ps.60:1-14 Sananl.11:15
18
4Moos.26:52 - 28:15 Luuk.3:1-22 Ps.61:1-9 Sananl.11:16-17
19
4Moos.28:16 - 29:39 Luuk.3:23-38 Ps.62:1-13 Sananl.11:18-19
20
4Moos.30:1- 31:54 Luuk.4:1-30 Ps.63:1-12 Sananl.11:20-21
21
4Moos.32:1 -33:39 Luuk.4:31 - 5:11 Ps.64:1-11 Sananl.11:22
22
4Moos.33:40 - 35:34 Luuk.5:12-28 Ps.65:1-14 Sananl.11:23
23
4Moos.36:1 - 5Moos.1:46 Luuk.5:29 - 6:11 Ps.66:1-20 Sananl.11:24-26
24
5Moos.2:1 - 3:29 Luuk.6:12-38 Ps.67:1-8 Sananl.11:27
25
5Moos.4:1-49 Luuk.6:39 - 7:10 Ps.68:1-18 Sananl.11:28
26
5Moos.5:1 - 6:25 Luuk.7:11-35 Ps.68:19-36 Sananl.11:29-31
27
5Moos.7:1 - 8:20 Luuk.7:36 - 8:3 Ps.69:1-18 Sananl.12:1
28
5Moos.9:1 - 10:22 Luuk.8:4-21 Ps.69:19-37 Sananl.12:2-3
29
5Moos.11:1 - 12:32 Luuk.8:22-39 Ps.70:1-6 Sananl.12:4
30
5Moos.13:1 - 15:23 Luuk.8:40 - 9:6 Ps.71:1-24 Sananl.12:5-7
31
5Moos.16:1 -17:20 Luuk.9:7-27 Ps.72:1-20
Sananl.12:8-9

 Klikkaa päivän kohdalta kyseisen päivän tekstiin.
 Teksti on otettu Jumalan Kansan Pyhästä Raamatusta (Uusi Tie 1993)