RAAMATTU LÄPI VUODESSAELOKUU

 

1
2Aik 30:1-31:21
Room.15:1-22
Ps.25:1-15 Sananl.20:13-15

2
2Aik 32:1-33:13
Room.15:23-16:7
Ps.25:16-22
Sananl.20:16-18

3
2Aik 33:14-34:33
Room.16:8-27
Ps.26:1-12
Sananl.20:19

4
2Aik 35:1-36:23
1Kor.1:1-17
Ps.27:1-6
Sananl.20:20-21

5
Esra 1:1-2:70
1Kor.1:18-2:5
Ps.27:7-14 Sananl.20:22-23

6
Esra 3:1-4:24
1Kor.2:6-3:4
Ps.28:1-9
Sananl.20:24-25

7
Esra 5:1-6:22
1Kor.3:5-23
Ps.29:1-11
Sananl.20:26-27

8
Esra 7:1-8:20
1Kor.4:1-21
Ps.30:1-13
Sananl.20:28-30

9
Esra 8:21-9:15
1 Kor.5:1-13
Ps.31:1-8
Sananl.21:1-2

10
Esra 10:1-44
1 Kor.6:1-20
Ps.31:9-18
Sananl.21:3

11
Neh.1:1-3:14
1Kor.7:1-24
Ps.31:19-25
Sananl.21:4
12
Neh.3:15-5:13
1Kor.7:25-40
Ps.32:1-11 Sananl.21:5-7

13
Neh.5:14-7:60
1Kor.8:1-13
Ps.33:1-11
Sananl.21:8-10

14
Neh.7:61-9:21
1Kor.9:1-18
Ps.33:12-22
Sananl.21:11-12

15
Neh.9:22-10:39
1Kr. 9:19-10:13
Ps.34:1-10
Sananl.21:13

16
Neh.11:1-12:26
1Kor.10:14-11:1
Ps.34:11-23
Sananl.21:14-16

17
Neh.12:27-13:31
1Kor.11:2-16
Ps.35:1-16
Sananl.21:17-18

18
Est. 1:1-3:15
1Kor.11:17-34
Ps.35:17-28
Sananl.21:19-20

19
Est. 4:1-7:10
1 Kor.12:1-26
Ps.36:1-13
Sananl.21:21-22

20
Est. 8:1-10:3
1 Kor.12:27-13:13
Ps.37:1-11
Sananl.21:23-24

21
Job 1:1-3:26
1Kor.14:1-17
Ps.37:12-29
Sananl.21:25-26

22
Job 4:1-7:21
1Kor.14:18-40
Ps.37:30-40
Sananl.21:27

23
Job 8:1-11:20
1Kor.15:1-28
Ps.38:1-23
Sananl.21:28-29

24
Job 12:1-15:35
1Kor.15:29-58
Ps.39:1-14
Sananl.21:30-31

25
Job 16:1-19:29
1Kor.16:1-24
Ps.40:1-10
Sananl.22:1

26
Job 20:1-22:30
2Kor.1:1-11
Ps.40:11-18
Sananl.22:2-4

27
Job 23:1-27:23
2Kor.1:12-2:11
Ps.41:1-14
Sananl.22:5-6

28
Job 28:1-30:31
2Kor.2:12-17
Ps.42:1-12
Sananl.22:7

29
Job 31:1-33:33
2 Kor.3:1-18
Ps.43:1-5
Sananl.22:8-9

30
Job 34:1-36:33
2Kor.4:1-12
Ps.44:1-8
Sananl.22:10-12

31
Job 37:1-39:30
2Kor.4:13-5:10
Ps.44:9-26
Sananl.22:13
 Klikkaa päivän kohdalta kyseisen päivän tekstiin.
 Teksti on otettu Jumalan Kansan Pyhästä Raamatusta (Uusi Tie 1993)