RAAMATTU LÄPI VUODESSA


HUHTIKUU

1
5Moos.18:1 - 20:20
Luuk.9:28-50
Ps.73:1-28
Sananl.12:10

2
5Moos.21:1 - 22:30
Luuk.9:51 - 10:12
Ps.74:1-23
Sananl.12:11

3
5Moos.23:1 - 25:19
Luuk.10:13-37
Ps.75:1-11
Sananl.12:12-14

4
5Moos.26:1 - 27:26
Luuk.10:38 - 11:13
Ps.76:1-13
Sananl.12:15-17

5
5Moos.28:1-68
Luuk.11:14-36
Ps.77:1-21
Sananl.12:18

6
5Moos.29:1 - 30:20
Luuk.11:37 - 12:7
Ps.78:1-31
Sananl.12:19-20

7
5Moos.31:1 - 32:27
Luuk.12:8-34
Ps.78:32-55
Sananl.12:21-23

8
5Moos.32:28-52
Luuk.12:35-59
Ps.78:56-64
Sananl.12:24

9
5Moos.33:1-29
Luuk.13:1-21
Ps.78:65-72
Sananl.12:25

10
5Moos.34:1 - Joos.2:24
Luuk.13:22 - 14:6
Ps.79:1-13
Sananl.12:26

11
Joos.3:1 - 4:24:16
Luuk.14:7-35
Ps.80:1-20
Sananl.12:27-28

12
Joos.5:1 - 7:15
Luuk.15:1-32
Ps.81:1-17
Sananl.13:1
13
Joos.7:16 - 9:2
Luuk.16:1-18
Ps.82:1-8
Sananl.13:2-3
14
Joos.9:3 - 10:43
Luuk.16:19 - 17:10
Ps.83:1-19
Sananl.13:4
15
Joos.11:1 - 12:24
Luuk.17:11-37
Ps.84:1-13
Sananl.13:5-6
16
Joos.13:1 - 14:15
Luuk.18:1-17
Ps.85:1-14
Sananl.13:7-8
17
Joos.15:1-63
Luuk.18:18-43
Ps.86:1-17
Sananl.13:9-10
18
Joos.16:1 - 18:28
Luuk.19:1-27
Ps.87:1-7
Sananl.13:11
19
Joos.19:1 - 20:9
Luuk.19:28-48
Ps.88:1-19
Sananl.13:12-14
20
Joos.21:1 - 22:20
Luuk.20:1-16
Ps.89:1-13
Sananl.13:15-16
21
Joos.22:21 - 23:16
Luuk.20:27-47
Ps.89:14-38
Sananl.13:17-19
22
Joos.24:1-33
Luuk.21:1-28
Ps.89:39-53
Sananl.13:20-23

23
Tuom 1:1 - 2:9
Luuk.21:29 - 22:13
Ps.90:1 - 91:16
Sananl.13:24-25


24
Tuom 2:10 - 3:31
Luuk.22:14-34
Ps.92:1 - 93:5
Sananl.14:1-2


25
Tuom 4:1 - 5:31
Luuk.22:35-53
Ps.94:1-23
Sananl.14:3-4


26
Tuom 6:1-40
Luuk.22:54 - 23:12
Ps.95:1 - 96:13
Sananl.14:5-6


27
Tuom 7:1 - 8:17
Luuk.23:13-43
Ps.97:1 - 98:9
Sananl.14:7-8


28
Tuom 8:18 - 9:21
Luuk.23:44 - 24:12
Ps.99:1-9
Sananl.14:9-10


29
Tuom 9:22 - 10:18
Luuk.24:13-53
Ps.100:1-5
Sananl.14:11-12


30
Tuom 11:1 - 12:15
Joh.1:1-28
Ps.101:1-8
Sananl.14:13-14

 Klikkaa päivän kohdalta kyseisen päivän tekstiin.
 Teksti on otettu Jumalan Kansan Pyhästä Raamatusta (Uusi Tie 1993)