RAAMATTU LÄPI VUODESSA


                      
             Tammikuu

1
1Moos.1:1 - 2:25
Matt.1:1-2:12
Ps.1:1-6
Sananl.1:1-6
2
1Moos.3:1 - 4:26
Matt.2:13 - 3:12
Ps.2:1-12
Sananl.1:7-9
3
1Moos.5:1 - 7:24
Matt.3:13 - 4:11
Ps.3:1-9
Sananl.1:10-19
4
1Moos.8:1 - 10:32
Matt.4:12-25
Ps.4:1-9
Sananl.1:20-23
5
1Moos.11:1 - 13:4
Matt.5:1-26
Ps.5:1-13
Sananl.1:24-28
6
1Moos.13:5 - 15:21
Matt.5:27-48
Ps.6:1-11
Sananl.1:29-33
7
1Moos.16:1 - 18:19
Matt.6:1-24
Ps.7:1-18
Sananl.2:1-5
8
1Moos.18:20 - 19:38
Matt.6:25 - 7:14
Ps.8:1-10
Sananl.2:6-15
9
1Moos.20:1 - 22:24
Matt.7:15-29
Ps.9:1-13
Sananl.2:16-22
10
1Moos.23:1 - 24:51
Matt.8:1-17
Ps.9:14-21
Sananl.3:1-6
11
1Moos.24:52 - 26:16
Matt.8:18-34
Ps.10:1-15
Sananl.3:7-8

12
1Moos.26:17 - 27:46
Matt.9:1-17
Ps.10:16-18
Sananl.3:9-10
13
1Moos.28:1 - 29:35
Matt.9:18-38
Ps.11:1-7
Sananl.3:11-12
14
Ms 30:1 - 31:16
Matt.10:1-25
Ps.12:1-9
Sananl.3:13-15
15
1Moos.31:17 - 32:12
Matt.10:26 - 11:6
Ps.13:1-6
Sananl.3:16-18
16
1Moos.32:13 - 34:31
Matt.11:7-30
Ps.14:1-7
Sananl.3:19-20
17
1Moos.35:1 - 36:43
Matt.12:1-21
Ps.15:1-5
Sananl.3:21-26
18
1Moos.37:1 - 38:30
Matt.12:22-45
Ps.16:1-11
Sananl.3:27-32
19
1Moos.39:1 - 41:16
Matt.12:46 - 13:23
Ps.17:1-15
Sananl.3:33-35
20
1Moos.41:17 - 42:17
Matt.13:24-46
Ps.18:1-15
Sananl.4:1-6
21
1Moos.42:18 - 43:34
Matt.13:47 - 14:12
Ps.18:16-36
Sananl.4:7-10
22
1Moos.44:1 - 45:28
Matt.14:13-36
Ps.18:37-51
Sananl.4:11-13
23
1Moos.46:1 - 47:31
Matt.15:1-28
Ps.19:1-15
Sananl.4:14-19
24
1Moos.48:1 - 49:33
Matt.15:29 - 16:12
Ps.20:1-10
Sananl.4:20-27
25
1Moos.50:1 - 2Moos.2:10
Matt.16:13 - 17:9
Ps.21:1-14
Sananl.5:1-6
26
2Moos.2:11 - 3:22
Matt.17:10-27
Ps.22:1-18
Sananl.5:7-14
27
2Moos.4:1 - 5:21
Matt.18:1-22
Ps.22:19-32
Sananl.5: 15-21
28
2Moos.5:22 - 7:24
Matt.18:23 - 19:12
Ps.23:1-6
Sananl.5:22-23
29
2Moos.7:25 - 9:35
Matt.19:13-30
Ps.24:1-10
Sananl.6:1-5
30
2Moos.10:1 - 12:13
Matt.20:1-28
Ps.25:1-15
Sananl.6:6-11
31
2Moos.12:14 - 13:16
Matt.20:29 - 21:22
Ps.25:16-22
Sananl.6:12-15

 

 

 Klikkaa päivän kohdalta kyseisen päivän tekstiin.
 Teksti on otettu Jumalan Kansan Pyhästä Raamatusta (Uusi Tie 1993)