RAAMATTU LÄPI VUODESSAKesäkuu

1
2 Sam.18:1 - 19:10
Joh.20:1-31
Ps.119:153-176
Sananl.16:14-15


2
2 Sam.19:11 - 20:13
Joh.21:1-25
Ps.120:1-7
Sananl.16:16-17


3
2 Sam.20:14 - 22:20
Ap.t.1:1-26
Ps.121:1-8
Sananl.16:18


4
2 Sam.22:21 - 23:23
Ap.t.2:1-47
Ps.122:1-9
Sananl.16:19-20


5
2 Sam.23:24 - 24:25
Ap.t.3:1-26
Ps.123:1-4
Sananl.16:21-23


6
1 Kun.1:1-53
Ap.t.4:1-37
Ps.124:1-8
Sananl.16:24


7
1 Kun.2:1 - 3:3
Ap.t.5:1-42
Ps.125:1-5
Sananl.16:25


8
1 Kun.3:4 - 4:20
Ap.t.6:1-15
Ps.126:1-6
Sananl.16:26-27


9
1 Kun.5:1 - 6:38
Ap.t.7:1-29
Ps.127:1-5
Sananl.16:28-30


10
1 Kun.7:1-51
Ap.t.7:30-50
Ps.128:1-6
Sananl.16:31-33


11
1 Kun.8:1-66
Ap.t.7:51 - 8:13
Ps.129:1-8
Sananl.17:1

12
1 Kun.9:1 - 10:29
Ap.t.8:14-40
Ps.130:1-8
Sananl.17:2-3


13
1 Kun.11:1 - 12:19
Ap.t.9:1-25
Ps.131:1-3
Sananl.17:4-5


14
1 Kun.12:20 - 13:34
Ap.t.9:26-43
Ps.132:1-18
Sananl.17:6


15
1 Kun.14:1 - 15:24
Ap.t.10:1-23a
Ps.133:1-3
Sananl.17:7-8


16
1 Kun.15:25 - 17:24
Ap.t.10:23b-48
Ps.134:1-3
Sananl.17:9-11

17
1 Kun.18:1-46
Ap.t.11:1-30
Ps.135:1-21
Sananl.17:12-13

18
1 Kun.19:1-21
Ap.t.12:1-23
Ps.136:1-26
Sananl.17:14-15

19
1 Kun.20:1 - 21:29
Ap.t.12:24 - 13:15
Ps.137:1-9
Sananl.17:16

20
1 Kun.22:1-54
Ap.t.13:16-41
Ps.138:1-8
Sananl.17:17-18

21
2 Kun.1:1 - 2:25
Ap.t.13:42 - 14:7
Ps.139:1-24
Sananl.17:19-21

22
2 Kun.3:1 - 4:17
Ap.t.14:8-28
Ps.140:1-14
Sananl.17:22

23
2 Kun.4:18 - 5:27
Ap.t.15:1-35
Ps.141:1-10
Sananl.17:23

24
2 Kun.6:1 - 7:20
Ap.t.15:36 - 16:15
Ps.142:1-8
Sananl.17:24-25

25
2 Kun.8:1 - 9:13
Ap.t.16:16-40
Ps.143:1-12
Sananl.17:26

26
2 Kun.9:14 - 10:31
Ap.t.17:1-34
Ps.144:1-15
Sananl.17:27-28

27
2 Kun.10:32 - 12:21
Ap.t.18:1-22
Ps.145:1-21
Sananl.18:1

28
2 Kun.13:1 - 14:29
Ap.t.18:23 - 19:12
Ps.146:1-10
Sananl.18:2-3

29
2 Kun.15:1 - 16:20
Ap.t.19:13-40
Ps.147:1-20
Sananl.18:4-5

30
2 Kun.17:1 - 18:12
Ap.t.20:1-38
Ps.148:1-14
Sananl.18:6-7

 Klikkaa päivän kohdalta kyseisen päivän tekstiin.
 Teksti on otettu Jumalan Kansan Pyhästä Raamatusta (Uusi Tie 1993)