Kysymys
Korkeus ja leveys    / Teemu
Mitä Paavali tarkoittaa puhuessaan kaiken pituudesta, leveydestä, korkeudesta ja syvyydestä?

"Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden..."

Asiahan yhdistetään Kristuksen rakkauden tajuamiseen, vai yhdistetäänkä?
Vastaus
Vastaaja
Julkaistu
Hits
Jarmo Sormunen
22.08.2001
1105
Kyllä. Kristus asuu uskon kautta omiensa sisimmässä. Mutta me emme ymmärrä sitä kirkkautta, mikä meillä on sisimmässämme Kristuksen myätä. Emme ymmärrä Hänen suunnatonta rakkauttaan. Siksi Paavali rukoilee, että tuo täydellinen rakkaus meitä kohtaan aukeasi meille kristittyjen keskinäisen jakamisen ja Kristuksen syvemmän tuntemisen myätä. Pyhä Henki avaa meille Hänen ääretäntä rakkauttaan.
Laajempi vastaus
Teksti kuuluu kokonaisuudessaan näin(vuoden 1932-käännäksen mukaan): Ef 3:17-19 "ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä."

Paavali rukoili, että efesolaiset ymmärtäisivät miten suunnattoman aarteen he olivat Kristuksessa saaneet. Kristus asui heidän sydämissään. He olivat saaneet sisimpäänsä suurimman mahdollisen rakkauden. Nyt apostoli rukoili yksinkertaisesti sitä, että he ymmärtäisivät miten suuri, syvä ja avara on tuo Kristuksen rakkaus, josta he olivat tulleet osallisiksi.

Jotkut kommentaattorit ovat ehdottaneet Paavalin viitanneen leveydellä, pituudella, korkeudella ja syvyydellä Efesossa sijainneen temppelin huikeisiin mittoihin ja loistoon. Apostoli olisi heidän mukaansa käyttänyt sitä siltana kuvaamaan hengellistä temppeliä, Kristuksen seurakuntaa, joka laajuudessaan päihittäisi tuon yhden antiikin imeistä mennen tullen. Tämä on kuitenkin kaukaa haettua, eikä istu itse tekstiin.

Tekstin mukaan Kristuksen rakkaus on niin suuri ja laaja, että siinä riittää ammennettavaa jokaiselle kristitylle koko ikuisuuden ajan. Siihen kannattaa juurtua ja sitä