Kysymys
Ketä saa sanoa isäksi?    / Raamatun lukija
Matt. 23:9 : "Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa."

Emmekä siis saa käyttää omasta biologisesta isästämme nimeä isä? Ja miksi sitten ortodoksikirkossa pappeja sanotaan iseiksi? Kuitenkin Raamattukin puhuu sanasta isä myäs muussakin mielessä kuin Jumala, esim. 4. Käsky. Kertoisitteko, miten asian laita on?

Sitten eräs toinenkin kysymys. Keski-Suomen SEKL'n piirin sivulla luki: "Liity Keski-Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen JäSENEKSI". Onko Kansanlähetys muuttumassa erilliseksi kirkkokunnaksi vai mitä Kansanlähetykseen liittyminen tarkoittaa?

Siunausta!
Vastaus
Vastaaja
Julkaistu
Hits
Jarmo Sormunen
15.09.2001
1063
Jeesuksen sanat on ymmärrettävä oikeassa yhteydessään. Mt 23:8-10: "Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa. älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus."
Edeltävässä jakeessa kielletään kutsumasta ketään rabbiksi ja seuraavassa kielletään käyttämästä mestari nimitystä. Niinpä on johdonmukaista ajatella tässäkin yhdeksännessä jakeessa tarkoitettavan sellaista oppilas - opettaja -suhdetta, jossa opettaja-aseman ajatellaan tekevän ihminen jollakin tavalla paremmaksi ja ylempiarvoiseksi ihmisenä. Kukaan ihminen ei ole toista parempi.
Jeesus antaa eräänlaisen tulkinta-avaimen jakeessa 11: "Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne." Siten tämä jae ei kiellä kutsumasta esimerkiksi maallisia isiämme isäksi, vaan käyttämästä omaa auktoriteetiasemaansa väärin.
Lisäksi, puhuvathan sekä Paavali (Ef 6:4; Kl 3:21) että Johanneskin isistä sekä maallisessa että hengellisessä (1Jh 2:13) merkityksessä. eikä noissa jakeissa aseteta mitään varausta isä-sanan käyttämiselle.
Laajempi vastaus
Toinen kysymyksesi koskee jäsenyyttä Kansanlähetyksessä. Keski-Suomen Ev.lut.Kansanlähetys - kuten myäs Suomen Ev.lut.Kansanlähetys, johon se jäsenjärjestänä kuuluu - on yhdistys, ei seurakunta tai kirkkokunta. Suomen yhdistyslain mukaan kaikkiin rekisteräityneisiin yhdistyksiin voi liittyä jäseneksi maksamalla yhdistyksen vuosikokouksessaan päättämän jäsenmaksun.
Kansanlähetyksen jäseneksi liittyminen tarkoittaa jonkin asteista sitoutumista järjestän päämäärään: evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja. Jäsenyys ei sinänsä velvoita mihinkään. Se kuitenkin antaa yhden mahdollisuuden olla mukana sellaisen lähetysnäyn toteuttamisessa, jossa ihmisiä yritetään tavoittaa Kristukselle sekä kotimaassa että maamme rajojen ulkopuolella.
Kansanlähetys ei ole oma kirkkokuntansa vaan yksi Suomen kirkon virallisista lähetysjärjestäistä. Kaikki sen tyäntekijät kuuluvat kirkkoon. Kaikki sen lähetit ovat samalla Suomen kirkon lähettämiä. Se ei ole oma seurakuntansa vaan toimii lähetys- ja evankelioimiskanavana paikallisseurakuntien yhteydessä.